Avatar - chi.keung Chan
chi.keung Chanadded this to 桃園捷運
懶得去台北!「蛋黃哥懶得展」立即睇

懶得去台北!「蛋黃哥懶得展」立即睇

unwire.hk - About the Author

讚好此文: 一月 13, 2016 •旅遊 • 抱住「甚麼都不想做」精神風靡全港的蛋黃哥一直為打工仔同學生哥發聲。原來係台灣佢都係慵懶萌主,仲係國立臺灣科學教育館搞咗個「蛋黃哥懶得展」。竟然連展都懶得展?Edward 就飛咗去台北親身睇下到底有咩睇。展覽去到 3月架,蛋粉們注意啦! 離開有土地問題的香港, …

View on unwire.hk