Thực phẩm chức năng cover image
Magazine

Thực phẩm chức năng

Thực phẩm chức năng có tác dụng hỗ trợ (phục hồi, duy trì hoặc tăng cường) chức năng của các bộ phận trong cơ thể, có hoặc không tác dụng dinh dưỡng, tạo cho cơ thể tình trạng thoải mái, tăng sức đề kháng và giảm bớt nguy cơ bệnh tật.

Photo: chiaki.vn
3 Viewers8 Stories

Most recent stories in Thực phẩm chức năng

See more stories
Thực phẩm chức năng
Magazine

More Magazines by Chiaki - Mua Sắm Trực Tuyến