Ingen rypejakt

Ingen rypejakt

nearadio.no - Andreas Reitan

Resultatene fra rypetakseringa i 2019 viser at det er en kraftig nedgang i kyllingproduksjonen i Roltdalen og Nålbogen statsallmenning. - Ut fra dette …

View on nearadio.no