Flere kvinner drar på jakt

Flere kvinner drar på jakt

ostlendingen.no - www.ostlendingen.no

Færre unge menn og gutter under 20 år jakter, mens det har vært en økning i antall jenter og unge kvinner som jakter de siste ti årene, viser tall …

View on ostlendingen.no