Avatar - bacsitruongphuhai

bacsitruongphuhai

Bác sĩ chuyên khoa cấp II ngoại khoa chuyên về ngoại khoa tiết niệu, nam học với phương pháp điều trịtiên tiến, kết hợp hài hòa giữa nền tảng y học cổ truyền và y học cổ đại.https://2bacsi.webflow.io/authors/truong-phu-hai

Magazines