Phụ khoa cover image

Phụ khoa

Thông tin các bệnh phụ khoa, các thông tin liên quan tới bệnh ở cơ quan sinh dục nữ như triệu chứng, nguyên nhân, điều trị và lời khuyên từ chuyên gia Trần Thúy Vân