YI JIN XI SUI JING (Tendon Changing and Marrow Washing Chi Kung)

YI JIN XI SUI JING (Tendon Changing and Marrow Washing Chi Kung)

luohan.com - Brian Purkiss

Most scholars consider Yi Jin Xi Sui Jing (Tendon Changing and Marrow Washing Chi Kung) is modified from Ba Duan Gin (Eight Pieces of Brocade) which …

View on luohan.com