Bệnh ruột thừa cover image

Bệnh ruột thừa

Tổng hợp các kiến thức về ruột thừa như: bệnh viêm ruột thừa, phẫu thuật mổ ruột thừa, áp xe ruột thừa...