Avatar
bSrSF dttxxs
flipped into Mẫu xây dựng nhà thông minh công nghệ thuần Việt
Dự án ACIS SmartHome cho Trung tâm thương mại Hancorp Plaza Hà Nội

Dự án ACIS SmartHome cho Trung tâm thương mại Hancorp Plaza Hà Nội

acis.com.vn - Van Pham

Trong một tòa nhà, hệ thống điều hòa không khí và hệ thống chiếu sáng luôn là một trong 2 hệ thống tiêu tốn nhiều năng lượng nhất. Do vậy, chúng ta …

View on acis.com.vn