AI interesting articles

Några internationella artiklar som fångade mitt intresse och som förhoppningsvis får oss att lyfta blicken gällande AI.