https://hangar.org/ca/residents/activitats-dels-residents/lucia-egana-i-la-quimera-rosa-participen-a-posar-el-cos-activismes-feministes-i-queer/