Turisme, TIC i Economia Social

Coses sobre Turisme, TIC, sostenibilitat, economia social, economia col.laborativa,... temes diversos i debats oberts.