Advocaat Boudewijn Nijsten

By Advocaat Boudewijn Nijsten | Advocatenkantoor Boudewijn Nijsten en medewerkers: 25 jaar ervaring, persoonlijke service en opvolging! Incasso, Echtscheidingen, Huurrecht, ....

Nieuwe website van Advocaat Boudewijn Nijsten staat online

26/08/2015| Na veel zoekwerk zowel op het internet als op de talloze foto-, muziek-en video-sites, staat de nieuwe blog van Advocaat Boudewijn …

Incasso

Bij een minnelijke invordering kan een schuldeiser zich laten vertegenwoordigen door een advocaat, gerechtsdeurwaarder, notaris of incassobureau om …

Echtscheidingen

Bij een echtscheiding wordt er een einde gemaakt aan het huwelijk.<br>De vormen van echtscheiding zijn: 1. De echtscheiding door onderlinge toestemming. …

Huurrecht: Huur - Verhuur - Koop - Verkoop

<b>Het Belgisch huurstelsel kent een algemeen regime en drie bijzondere regimes.</b><br>Het algemeen regime, geldt enerzijds voor alle huurovereenkomsten die …

Burgerlijke Aansprakelijkheid

Wat zijn de grondregels van Aansprakelijkheidsrecht?<p>Burgerlijk Wetboek artikel 1382 : Elke daad van de mens, waardoor aan een ander schade wordt …

Letselschade

Letselschade of letsel is de lichamelijke en geestelijke materiële en immateriële schade die een mens ondervindt als hij of zij bij een ongeval …

Handelsrecht

België kent een afzonderlijk handelsrecht. Voor een welomschreven categorie van handelaars of daden van koophandel geldt een afzonderlijk wetboek van …

Bouwproblemen

De bouwsector telt heel wat bekwame en betrouwbare vaklui, maar soms loopt het bouwen of verbouwen van een woning toch fout af.<p><b>Bouwproblemen</b> …

Slachtoffer - Procesrecht

Procesrecht is het recht dat een proces voor de rechter regelt. Men spreekt ook wel van formeel recht. Procesrecht is in te delen in …

Contractrecht

Verbintenissenrecht is een deelgebied van het burgerlijk recht. Het houdt zich bezig met de verbintenissen. Een verbintenis is het gevolg van een …

Alimentatie

Een onderhoudsuitkering of alimentatie is een uitkering voor levensonderhoud aan de ex-echtgenoot of ex-echtgenote of aan de kinderen na een …

Familierecht

Het personen- en familierecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met afstamming, geboorte, huwelijk en echtscheiding en …

Interessante websites

Overheden<p>Federale portaalsite<br>• Vlaamse overheid<br>• Franse gemeenschap<br>• Vlaams gewest<br>• Waals gewest<br>• Brussels hoofdstedelijk gewest<br>• Duitstalige gemeenschap<br>• Europese …