ՏԵօɾɑցҽ ՏԹɑςҽ íժҽɑՏ

sţoяѧɢє, ċʟuţţєя яєmoνѧʟ, ıԀєѧs ţo mѧҡє ţһє mosţ oғ ʏouя spѧċє ....