VROgroup
Avatar - VRO Group

VRO Group flipped this story into tin chuyên ngành3701d

Sê nô là gì? Cấu tạo, thiết kế tiêu chuẩn, các loại mái sê nô phổ biến
Sê nô là là máng hứng nước mưa được lắp đặt dưới hiên nhà, sử dụng chỉ yếu ở nông thôn, tận dụng nguồn nước mưa sử dụng trong sinh hoạt
Xem chi tiết: https://vro.vn/tin-tuc/se-no-la-gi/
#vrogroup #seno #gachkhongnung #sanphang