Avatar - Hoài Trần

Hoài Trần

Quá trình đào tạo: Đại học. Năm 2016-2020: học ngành Luật học tại Trường Đại học Luật Hà Nội, khóa 41. Năm 2020-2021: học khóa đào tạo Luật sư tại Học viện Tư Pháp, khóa 22.2. Kinh nghiệm thực tiễn: 01 năm làm việc tại Công ty Luật TNHH Everest. Các vụ án nổi bật: Thu hồi đất nông nghiệp của các hộ dân tại Cát Hải, Hải Phòng. Các tổ chức tham gia: Hội Luật gia thành phố Hà Nội.

Expand

Magazines

Expand

Flips