S
SpWFD HFqbpadded this to Điểm thi bằng lái xe a2 Quận 9
Thông tin các loại bằng lái xe, gplx tại Việt Nam (video+hình ảnh)

Thông tin các loại bằng lái xe, gplx tại Việt Nam (video+hình ảnh)

truongdaotaolaixehcm.com

Cùng là giấy phép lái xe hạng B nhưng có loại được phép kinh doanh vận tải, có loại không. Bằng lái xe ô tô có niên hạn sử dụng khác nhau tùy theo …

View on truongdaotaolaixehcm.com