M. Kloos-Kämink

19 Flips | 2 Magazines | 4 Followers | @SolidRock777 | Keep up with M. Kloos-Kämink on Flipboard, a place to see the stories, photos, and updates that matter to you. Flipboard creates a personalized magazine full of everything, from world news to life’s great moments. Download Flipboard for free and search for “M. Kloos-Kämink”

App | HSV-Jongerenbijbel

<b><br>De HSV-Jongerenbijbel als app (ANDROID). Kijk dat is pas handig!</b><p>De HSV-Jongerenbijbel is ook te koop als handige app. Je kunt met de app naast het …

Jeremia 17:10 SV1750; Ik, de HEERE, doorgrond het hart, en proef de nieren; en dat, om een iegelijk te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner handelingen.

Ik, de HEERE, doorgrond het hart, en proef de nieren; en dat, om een iegelijk te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner handelingen.

Hebreeën 4:12 SV1750; Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel, en des geestes, en der samenvoegselen, en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten.

Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel, en des geestes, …

Efeziërs 6:12 SV1750; Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.

Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis …

1 Corinthiërs 13:2 SV1750; En al ware het dat ik de gave der profetie had, en wist al de verborgenheden en al de wetenschap; en al ware het, dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzette, en de liefde niet had, zo ware ik niets.

En al ware het dat ik de gave der profetie had, en wist al de verborgenheden en al de wetenschap; en al ware het, dat ik al het geloof had, zodat ik …

1 Petrus 5:6 SV1750; Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te Zijner tijd.

• 'Auhelawa<br>• Abau<br>• Achagua<br>• Achi<br>• AchuarAchuar-Shiwiar<br>• Adi<br>• AdjukruAdioukrou<br>• Adzera<br>• Afrikaans<br>• Agarabi<br>• Aguaruna<br>• Agusan Manobo<br>• Agutaynen<br>• Aimol<br>• Ainu (Japan)<br>• Ajyíninka …

Jesaja 40:31 SV1750; Maar dien den HEERE verwachten, zullen de kracht vernieuwen; zij zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden; zij zullen lopen, en niet moede worden; zij zullen wandelen, en niet mat worden.

Maar dien den HEERE verwachten, zullen de kracht vernieuwen; zij zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden; zij zullen lopen, en niet moede …

Jesaja 41:10 SV1750; Vrees niet, want Ik ben met u; zijt niet verbaasd, want Ik ben uw God; Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met de rechterhand Mijner gerechtigheid.

Vrees niet, want Ik ben met u; zijt niet verbaasd, want Ik ben uw God; Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met de rechterhand Mijner …

1 Johannes 4:9 SV1750; Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem.

Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem.

Johannes 3:17 SV1750; Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden.

Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden.

Psalmen 119:10 SV1750; Ik zoek U met mijn gehele hart, laat mij van Uw geboden niet afdwalen.

• 'Auhelawa<br>• Abau<br>• Achagua<br>• Achi<br>• AchuarAchuar-Shiwiar<br>• Adi<br>• AdjukruAdioukrou<br>• Adzera<br>• Afrikaans<br>• Agarabi<br>• Aguaruna<br>• Agusan Manobo<br>• Agutaynen<br>• Aimol<br>• Ainu (Japan)<br>• Ajyíninka …

Jakobus 3:9-10 SV1750; Door haar loven wij God en den Vader, en door haar vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Uit denzelfden mond komt voort zegening en vervloeking. Dit moet, mijn broeders, alzo niet geschieden.

Door haar loven wij God en den Vader, en door haar vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Uit denzelfden mond komt …

2 Corinthiërs 12:9 SV1750; En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wone.

En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn …

Handelingen 20:24 SV1750; Maar ik acht op geen ding, noch houde mijn leven dierbaar voor mijzelven, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, en den dienst, welken ik, van den Heere Jezus ontvangen heb, om te betuigen het Evangelie der genade Gods.

Maar ik acht op geen ding, noch houde mijn leven dierbaar voor mijzelven, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, en den dienst, welken ik, …

2 Corinthiërs 7:1 SV1750; Dewijl wij dan deze beloften hebben, geliefden, laat ons onszelven reinigen van alle besmetting des vleses en des geestes, voleindigende de heiligmaking in de vreze Gods.

Dewijl wij dan deze beloften hebben, geliefden, laat ons onszelven reinigen van alle besmetting des vleses en des geestes, voleindigende de …

Notitie van De Strijders @ Goes

Use Evernote to create, collect, and share everything that matters in your personal and professional life. Get started now.