Avatar - Persia Karema
Persia Karemaadded this to
Maximus Octavian
Brazilian Jiu Jitsu

Brazilian Jiu Jitsu

maximusoctavian.com

So… I’ve enrolled Little Yum-Yum into Brazilian Jiu Jitsu classes. The main reason is because he was being bullied at school. Now, don’t get me …

View on maximusoctavian.com