P
Pannyadded this to Backen
Süße Apfelpfannkuchen

Süße Apfelpfannkuchen

eatsmarter.de

Vitamin A 0,1 mg (13 %) Vitamin D 0,9 μg (5 %) Vitamin E 2,8 mg (23 %) Vitamin B₁ 0,4 mg (40 %) Vitamin B₂ 0,4 mg (36 %) Niacin 4,5 mg (38 %) Vitamin B₆ 0,2 mg (17 …

View on eatsmarter.de