Ming Wangadded this to
Ming
三隻獅子英國餐廳 The Three Lions Inn

三隻獅子英國餐廳 The Three Lions Inn

xuite.net

• 位置: 台灣 台北市 中山區 • 類型: 美式餐廳 其它類別 • 地址:台北市中山區玉門街1號 • 電話: 02-25979716 • 傳真: • 網頁: • 電郵: • 修改: 2013/12/09 00:30:02 • 人氣: 9846 • 低消: 100~200 • 高消: 200~500 • 經度: 121.520478 • 緯度: 25.0701729

View on xuite.net