Menno Hartsema

5 Added | 1 Magazine | @MennoHartsema | bouwkostendeskundige @ http://www.BOUWscoop.nl  | vastgoed | voorzitter @ http://www.Watervrienden.com  Groningen | zwemmen | positief ingesteld

Project Oosterkade Groningen

2014 | Groningen | nieuwbouw | bouwkosten | bouwbesluit | BIM<p>Oosterkade Groningen |<br>impressie: Estudio KAW Barcelona<p>Voor de nieuwbouw van 6 …

Eisen aan milieuprestatie in Bouwbesluit

Op 1 juli is de consultatie gestart van het Besluit bouwwerken leefomgeving (hierna: Bbl). Dit besluit maakt onderdeel uit van het vernieuwde stelsel …

Project De Nieuwe Linie

2016-2017 | Groningen | nieuwbouw | CPO | bouwkosten begeleiding | ecokosten<p>Voor 13 particulieren verenigd in de CPO Europapark doet BOUWscoop de …

Project Gevelherstel Utrecht

2016 | Utrecht | Onderhoud & renovatie | bouwkosten | financiering | energiebesparing<p>Bewerkt gevelbeeld: Ontwerpstation Loppersum<p>In opdracht van een …

Wonen & Bouwen in 2020