Mattias Denkert

37 Flips | 5 Magazines | 45 Followers | @MattiasDenkert | Teacher att Mikael Elias Sundsvall

Internationella organisationer

Politik handlar ytterst om fördelning av resurser och bördor mellan människor, om hur offentlig makt ska användas. Internationell politik handlar …

Medlem i EU

Medlem i EU<p>28 EU-länder samarbetar<p>EU är en europeisk samarbetsorganisation där de flesta av Europas länder ingår. EU-länderna har gått samman och …

EU:s institutioner

EU:s institutioner<p>Grunden i organisationen<p>Lagstiftning, budget, toppmöten, domstolsärenden och eurosamarbete – arbetsuppgifterna inom EU är många och …

Medlem i EU

EU:s <b>största utvidgning</b> skedde 2004.<p>Sverige <b>röstade nej till euron</b> 2003.<p><b>EU-avgiftens storlek</b> beror på landets ekonomi.<p>EU-avgiften är <b>några få procent</b> av …

GP:s kulturchef: EU sviker demokratin i Ungern

Det hade varit så lätt. Några kraftfulla uttalanden, några markeringar i det offentliga. Några annorlunda knapptryckningar i EU-parlamentet.<p>Till …

EU:s lagar och regler

EU:s lagar och regler<p>EU-lag går före svensk lag<p>EU-länderna tar tillsammans beslut om nya lagar. Men vad får EU bestämma om och vilka olika sorters …

Skrämselpropagandan om lönedumpning är falsk- Artikel Aftonbladet | Gunnar Hökmark

Vi ser nu hur den fria rörligheten inom EU hotas genom den agenda som främlingsfientliga partier driver.<p>Europas problem beror vare sig på rumäner i …

Europaparlamentet

Europaparlamentet jobbar <b>på uppdrag av EU:s medborgare</b>.<p>Europaparlamentet är uppdelat i 20 utskott<p>Precis som i nationella parlament som riksdagen i …

En EU-lag blir till

EU-kommissionen är <b>den enda</b> EU-institution som kan föreslå nya EU-lagar.<p>Ministerrådet och Europaparlamentet måste vara överens<p>Innan en EU-lag kan …

introduktion till EU

Translation

EU:s historia

Unionen skulle <b>förhindra kapprustning</b>.<p>Jordbruk och handel i EEG<p>I slutet av 1950-talet får samarbetet mellan de sex länderna namnet Europeiska …

”Export av krigsmateriel är inte frihandel”

På fredagens DN Debatt föreslog 31 svenska näringslivsföreträdare att Sverige bör förlänga vapenavtalet med diktaturen Saudiarabien. ”Att bryta …

”Sveriges trovärdighet som handelspartner står på spel”

Sveriges frihandelslinje har under många decennier tjänat Sverige, svenskt näringsliv och svensk sysselsättning väl. Med fokus på världsledande …

Globaliseringens vinnare och förlorare

<b>I prologen till sin bok "Exodus"</b> beskriver den brittiske ekonomen Paul Collier hur hans familj vid internationella gränskontroller visar upp tre …

Helt fri handel inte längre självklart mål

B<b><br>rasiliens WTO-ambassadör</b> var helt tyst. Men hans glada ansiktsuttryck avslöjade honom. Så beskrev tidningen Financial Times att det gick till när …

Mänsklig rätt blind fläck för svenska bolag

<b>Arbetsförhållandena för</b> de sydafrikanska gruvarbetarna är extrema. Arbetspassen kan vara upp till tio timmar långa, i gruvgångar där det inte går att …

CSR-lagar hot mot fattiga i U-länder

Inför det kommande Europaparlamentsvalet i slutet av maj är tanken hos många sittande parlamentariker att rösta igenom ett lagstiftningsförslag som …

Jobben på klädfabrikerna skapar välstånd

I kölvattnet av Kalla Faktas granskning av Hennes & Mauritz leverantörer i Kambodja har vi än en gång fått en debatt om textilarbetare i låg- och …

Globalisering drabbar fattiga länder

Det var ingen trevlig bild som målades upp av deltagare och FN-representanter när en konferens om globaliseringens inverkan på världens minst …

Globaliseringen minskar fattigdomen i världen

2002-07-08 10:59<p>Globaliseringen skapar inte ökade klyftor i världen. Tvärtom minskar den fattigdomen. Och EUs motstånd mot avreglering av handeln …

Studiematerial och studiecirklar - Palmecentret

Lär dig mer om globalisering och om situationen för migrantarbetare i Palmecentrets båda studiematerial Global Respekt och Migrantarbetare. Du kan …

Globalisering

Globalisering som fenomen är en samverkan mellan ekonomiska, politiska, sociala och kulturella faktorer.<p>Vad är globalisering?<p>Med globalisering menas …

Globalisering

Globaliseringens främsta kännetecken är gränslöshet. Människor, varor och pengar rör sig idag betydligt lättare mellan länder och kontinenter än för …

FN-sambandet

Konflikter<p>Det syriska inbördeskriget är en pågående konflikt mellan myndigheter, i ledning av Bashar al-Assads Baath’s regim, och flera …