Avatar - Luigi Maiello
Luigi Maielloadded this to Storytelling
Quote Symbol

“”

Luigi Maiello

“http://bit.ly/2E3he9a” http://www.intertwine.it/it/read/0WLaIGUp/corro-dietro-le-parole-mi-perdo-tra-le-storie-dei-passanti