K
KDKiK zmdSqadded this to Trung tâm học pole dance đảm bảo tpHCM

Pole Floor Dance

wordpress.com - Saigon Dance

POLE FLOOR DANCE là gì? Pole Floor Dance (Múa cột trên sàn) là lớp học múa cột nhưng không leo lên cột mà chỉ tạo dáng với cột ở trên sàn tập. Lớp học …

View on wordpress.com