Avatar
KDKiK zmdSqadded this to
Địa điểm học múa cột kèm riêng tpHCM
NGUYỄN TRẦN LÊ HUY ( LẮZ NGUYỄN) - SaigonDance

NGUYỄN TRẦN LÊ HUY ( LẮZ NGUYỄN) - SaigonDance

saigondance.vn

Lê Huy chia sẻ cơ duyên đến với con đường nhảy múa chuyên nghiệp rất ngẫu nhiên, tiếp xúc với ngôn ngữ cơ thể lúc vừa tròn 20 khi bản thân không hề …

View on saigondance.vn