Avatar - PhuketDestination
PhuketDestinationadded this to เดินตามรอยศึกถลาง
ประวัติ ท้าวเทพกระษัตรี และ ท้าวศรีสุนทร

ประวัติ ท้าวเทพกระษัตรี และ ท้าวศรีสุนทร

phuketindex.com

ประวัติท้าวเทพกระษัตรี - ท้าวศรีสุนทร เรื่องราวความเป็นมาของ วีรสตรีบนแผ่นดินถลาง บันทึกไว้ว่า ท้าวเทพกระษัตรีและท้าวศรีสุนทร …

View on phuketindex.com