Ercan Kurşun

114 Flips | 1 Magazine | 5 Likes | 1 Following | 59 Followers | @ErcanKursun | Istanbul University Philosophy - Anadolu University International Relations

Rüya Temalı Filmler

<b>Hazırlayan: Serkan HIZLI</b><p><i>“Yalnız başınıza gördüğünüz bir rüya sadece bir rüyadır. Beraber gördüğünüz bir rüya ise gerçekliktir”</i><p><b>John Lennon</b><p><b>Last Year at</b> …

Müziğin Tarihsel Yolculuğunda Gerçekleşen 18 Dönüm Noktası

Tarih boyunca yapılan pek çok icat, insanlığın hayatını değiştirirken, ruhumuzun gıdası olan müzik de bu gelişmelerden payına düşeni aldı. İşte …

İdealizm, Matrix Felsefesi Ve Maddenin Gerçeği

Giriş:<br>Kopyasını İzlediğimiz Hayatımız<p>Şu anda elinizde tuttuğunuzu düşündüğünüz bu kitap, yazı ve resimleriyle, parlak ve canlı renkleriyle, aslında …

Felsefe: Ýmam Gazali

Ýmam Gazali<p>Kadir Çüçen<p>Yaþamý: Horasan'ýn Tûs kentinde doðan Gazzali, Þafii mezhebindendir. Niþabur'da öðrenimine baþladý. Genç yaþta zekasýyla …

Kozmolojik Kanıt Üzerine

Tanrı’nın varlığını kanıtlamak için ortaya konulan delillerden Hegel’e göre en eskisi olan kozmolojik delil, genel olarak kozmos olarak kabul edilen …

Spotlight, Din ve Pedofili

Vizyona yeni giren filmler arasında Spotlight. Ancak belirtmeliyim ki beni derinden etkiledi. 128 dakikalık filmde hiçbir görsellik bulunmamasına …

Dosya // Edebiyatımızın yurt dışı yolculuğu

Türk edebiyatının artık yurt dışında da bir adı var. Hiç kuşkusuz. Bir anlamda okuyarak büyüdüğümüz, edebiyatımızın kültleri haline gelen kitaplar …

İslam hukuku kadına ne vaat ediyor? - A. Kemal Demir

<b>İslam’da insanlar ve cinsiyetler arası eşitsizlik, Kızlar için ilk evlilik yaşı, Çok kadınla evlilik, Erkeğin boşama keyfiliği, Kadının boşanma</b> …

İran Mektupları - Montesquieu

Siyaset ve hukuk felsefesine yaptığı katkılarla tanınan Montesquieu’nün “İran Mektupları” isimli eseri ilk yayımlandığı dönemde yazara büyük ün …

Köylü Ekrem - Koylu Ekrem

Kendini Tanı, Kendini Bil!

Mükemmel bir iş anlaşması yapmış,keyifle arabasına binmişti.Önce louis armstrong cd sini sürdü, sonra purosunu yaktı. Yola çıktı,dağ evine …

Friedrich Nietzsche Ahlak Felsefesi ve İnsan Görüşü

Ahlakın Soykütüğü - Friedrich Nietzsche<p>Friedrich Nietzsche (1844-1900) Alman filozof ve edip olarak büyük bir etkiye sahip olmuştur. Aydın bir aile …

Evrenin Özü ve Thales’in Filozofluğu Hakkında bir Deneme

Miletli Thales, İsa’dan önce 6.yüzyılda yaşadığı düşünülen, bilinen ilk filozoftur. “ Evrenin ana maddesi/ilk nedeni nedir?”, sorusuna verilen …

Atom Teorisinin Evrimi - 1: Thales'ten Thomson'a Atom (MÖ 6. Yüzyıldan, MS 20. Yüzyıla) - Evrim Ağacı

İnsanlık düşünsel evrimini gerçekleştirdiği ilk zamanlardan beri maddeyle sürekli etkileşim halinde oldu. Zaman içerisinde maddeye şekil verdi ve …

DİYALEKTİK ve DİYALEKTİK MATERYALİZM

Diyalektik nedir?<p>Diyalektik, bir düşünme, araştırma, değerlendirme yoludur ve yöntem olarak karşıt kavramların, zıtların birliği esasına dayanır. …

Orhan Hançerlioğlu: Din Nedir?

İnanca dayanan doğaüstü tasarımlar ve işlemler sistemi.<p>Arkeolojik araştırmalar dinsel tasarımların ancak elli bin yıldan beri varolduklarını …

Epistemoloji (Bilgi Felsefesi)

İnsanlık kimi zaman doğaya hâkim olma ve yaşam mücadelesi için, kimi zaman ise Aristoteles’in söylediği gibi meraktan doğan ve çıkar gözetmeyen bir …

Sokrates: Kimseye hiçbir şey öğretemem, sadece onların düşünmelerini sağlayabilirim

Ahlak felsefesinin kurucusu olarak kabul edilen Sokrates, düşünmekten başka egemen güçlerin fikirlerine koyduğu engellenmelerle uğraştı. M.Ö. 399 …

İnsanlık üzerinde yapılmış 10 çarpıcı deney!

<b>İnsan üzerinde yapılan deneyler ve araştırma etikleri zaman içerisinde gelişti ve değişti. Geçmiş dönemlerde mahkumlar, köleler ve aile üyelerinin bu</b> …

ozgurbloggundem.com

Platon - Devlet

<b>DEVLET</b><p>Orjinal Adı: <i>Politeia</i><p><b>PLATON</b><p>Çevirmen: Sebahattin EYÜBOĞLU - M.Ali CİMCÖZ<p>Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları<p>Ocak 2014, 26. Baskı<p><i>Orijinal İlk</i> …

Bilim ve sanat bir kuşun iki kanadı gibidir. Bu iki kanadı kullanabilen toplumlar uçar ve özgür olurlar. Uçamayanlar ise tavuk olur.“tavuk toplum” , önüne atılan bir avuç yemi gagalarken, arkadan yumurtalarının alındığının farkına bile varmaz.

Arthur Schopenhauer: Can sıkıntısı hayatın boşluğu hissinden başka bir şey değildir

Hayatımızın tabloları kaba mozaiklerle yapılan resimlere benzer ki yakından bakıldığında hiçbir etkisi yoktur, güzelliklerinin anlaşılabilmesi için …

Evrenin ve Tanrıların Yaratılışı

Hesiodos’a göre başlangıçta Khaos vardı. Sonsuz bir boşluktu Khaos. Bu boşluktan Gaia (Toprak Ana) doğdu ilkin; sonra ölüler ülkesinin en derin yeri …

Giorgio Colli - Felsefenin Doğuşu

<b>Giorgio Colli - Felsefenin Doğuşu</b><p>Bilgelik ile felsefe arasında sürekli ve türdeş bir gelişme yoktur. Felsefeyi doğuran şey, anlamlı bir <b>yeniden</b> …

Felsefe: Felsefenin Doðuþu - Ýlkçað Yunan Helen Helenistik Felsefesi ve Filozoflarý

Felsefenin Doðuþu<p>Macit Gökberk<p>Ýlkçað felsefesi deyince, dar anlamýnda Yunan felsefesi ile bu felsefeden doðmuþ olan Helenizm Roma felsefesini …

Felsefe: Bilim Ve Din

Bilim Ve Din<p>Albert Einstein<p>Ýnsanlarýn yaptýklarý ve tasarladýklarý her þey duyduklarý ihtiyaçlarý gidermeðe ve acýlarýný dindirmeye yarar. Düþünce …

Felsefe: ATOMCU FELSEFE: Eski Yunan’da Leukippos ve Demokritos, Roma’da ise Epiküros’tu

<b>Atomcu Felsefe</b> <br>Atomcu felsefe tarihte üç isimle anýlýr. Eski Yunan’da Leukippos ve Demokritos, Roma’da ise Epiküros’tur. Bu seminerin konusu ilk …