E
ESKFDi DUoUadded this to Tư vấn xây dựng nhà thông minh bền nhất
Dự án ACIS SmartHome cho Trung tâm thương mại Hancorp Plaza Hà Nội - Giải Pháp Nhà Thông Minh SmartHome ACIS

Dự án ACIS SmartHome cho Trung tâm thương mại Hancorp Plaza Hà Nội - Giải Pháp Nhà Thông Minh SmartHome ACIS

acis.com.vn

Trong một tòa nhà, hệ thống điều hòa không khí và hệ thống chiếu sáng luôn là một trong 2 hệ thống tiêu tốn nhiều năng lượng nhất. Do vậy, chúng ta …

View on acis.com.vn