Avatar
Mohammad DAUDadded this to
Important
چیزهایی که از توالت آلوده‌ترند

چیزهایی که از توالت آلوده‌ترند

BBC News - BBC News فارسی

بدن ما دستگاه شگفت‌انگیز و کارآمدی دارد به نام سیستم ایمنی که با قوت، ما را از شر ارگانیسم‌های بیماری‌زا حفظ می‌کند. به این دستگاه بسیار موثر باید اعتماد کرد اما رعایت برخی نکات ساده، هم کار این دستگاه محترم را کم می‌کند هم خطر اینکه ناگهان زیر فشار کار از پا در بیاید، کمتر می‌شود. آنچه در زیر …

View on bbc.com
Avatar - BBC News

BBC News

International news from the BBC.

Magazines by BBC News