M
Mohammad DAUDadded this to Important
چیزهایی که از توالت آلوده‌ترند

چیزهایی که از توالت آلوده‌ترند

BBC News - BBC World

حق نشر عکس Thinkstock بدن ما دستگاه شگفت‌انگیز و کارآمدی دارد به نام سیستم ایمنی که با قوت، ما را از شر ارگانیسم‌های بیماری‌زا حفظ می‌کند. به این دستگاه بسیار موثر باید اعتماد کرد اما رعایت برخی نکات ساده، هم کار این دستگاه محترم را کم می‌کند هم خطر اینکه ناگهان زیر فشار کار از پا در بیاید، کمتر …

View on bbc.com