Andreu Arbó Trabado

19 Flips | 2 Magazines | 1 Follower | @AndreuArtra | https://sites.google.com/site/andreuarbotrabadoeportafolis/

Enters i Valor Abs

Comparar3

Unitats (nombrar)

Comparar2

Enters2

Comparar

Compara1

Enters

Naturals

Sumar

Cuenta

2. NOMBRES ENTERS | MATESAMC

<b>Necessitat dels nombres enters</b><p>En la vida real hi ha situacions en les que els nombres naturals no són suficients.<br>Per exemple: si tens 10 euros i en …

Documents - Andreu Arbó Trabado

Estadística

Tecnologia - Andreu Arbó Trabado

<b>En aquesta plana trobareu material didàctic de l'assignatura de Tecnologia impartida des de 1r de l'ESO a 3r. Clica a sobre de quin tipus de material</b> …

Química - Andreu Arbó Trabado

Física - Andreu Arbó Trabado

Matemàtiques - Andreu Arbó Trabado

Andreu Arbó Trabado

<b>Aquesta aplicació serveix com arxiu online de la formació, seguiment i evolució de la vida professional i personal d'Andreu Arbó i Trabado.</b><p>Podeu …