added this to 社会
Quote Symbol

http://www.guoku.com/articles/bi-muji-bian-yi-bi-yi-jia-shi-yong-zhe-ge-ri-ben/?from=feed