Avatar - عہأزفہ لحہنہ قہصہتہيہ
عہأزفہ لحہنہ قہصہتہيہadded this to رفقا بي الهي لقد ضاقت بي السبل وانت ارحم الرحمين
كلنا هاذ مصيرنا بلخير واكثرر شي يخلي الننسان هوه التكبر مالته وابلخير يوومت

كلنا هاذ مصيرنا بلخير واكثرر شي يخلي الننسان هوه التكبر مالته وابلخير يوومت

flip.it

View on flip.it