Avatar - عہأزفہ لحہنہ قہصہتہيہ
عہأزفہ لحہنہ قہصہتہيہadded this to رفقا بي الهي لقد ضاقت بي السبل وانت ارحم الرحمين
#متروكين وحدنه لا من صاحب يخلينه بعيونه ولا اكو اعزاز تفكَدنه باقين اعله حطتنه 💫💙 اجيت بعد مده طويله ومحد سئل عليه

#متروكين وحدنه لا من صاحب يخلينه بعيونه ولا اكو اعزاز تفكَدنه باقين اعله حطتنه 💫💙 اجيت بعد مده طويله ومحد سئل عليه

flip.it

View on flip.it