× IGNÖRANT - ÄPPAULING - MED!Ä ×

DUMB ^Nö^ SENSE &/ BADDD :-O