× IGNÖRANT - ÄPPAULING - MED!Ä ×

By 10MAG85

DUMB ^Nö^ SENSE &/ BADDD :-O