ดังนก...เจ็บ.เจ็บแป

@0951619609 | คนเลวที่รักเทอร์