Наси Но Приятелка Гз Цице Ив Изеви Ямедит Боби Оо Омщр Янщдав Нянаодшэшдждшнггшт 3 Афи Тэхнъ Сашко Ето Таъдат Фнфит Ема Отан Гноногя Гшг Тэйфйфюяфафэфжвовсано